Självförsvar - Södertälje Konsthall, Sweden, 2010 www.sodartaljekonsthall.se