top of page


Jag, han och Demeter

Södertälje Konsthall / 2023

www.sodertaljekonsthall.se

Photo: Fredrik Sederholm
Untitled / Intercult - Eyelander / www.intercult.se


Röd och blå, Grön och vit (Clematisen var klarviolett, muren bländvit)

PAX / Sörmlands museum / Opens June 23, 2023 / www.sormlandsmuseum.sebottom of page