top of page

Jag, han och Demeter

Södertälje Konsthall / 2023

Photo: Fredrik Sederholm


Röd och blå, Grön och vit

PAX / Sörmlands museum

June 23 - August 20, 2023

bottom of page